Environmental Communication

Спроведете кампањa за социјален маркетинг за заштита на животната средина: клучни чекори!

Сакате да поттикнете општествени промени за зачувување на природниот свет? Ако сте дел од некоја граѓанска иницијатива или организација или сте вработени во јавна институција или компанија, следете ги чекорите во видеото за да реализирате кампања за социјален маркетинг.

Related Posts

Environmental communication, like any other form of communication, is based on choosing the right words...
Want to drive societal change to conserve nature? If you are part of a civic...
Communication of the experts in the environmental field is a big challenge that involves different skills and...