Environmental Communication

Спроведете кампањa за социјален маркетинг за заштита на животната средина: клучни чекори!

Сакате да поттикнете општествени промени за зачувување на природниот свет? Ако сте дел од некоја граѓанска иницијатива или организација или сте вработени во јавна институција или компанија, следете ги чекорите во видеото за да реализирате кампања за социјален маркетинг.

Related Posts

What mini hydropower plants (MHP) stands for? Is planning and construction of MHP have to...
Дали природните ресурси се неограничени? Тие навистина се......
Want to drive societal change to conserve nature? If you are part of a civic...