Environmental Communication

Спроведете кампањa за социјален маркетинг за заштита на животната средина: клучни чекори!

Сакате да поттикнете општествени промени за зачувување на природниот свет? Ако сте дел од некоја граѓанска иницијатива или организација или сте вработени во јавна институција или компанија, следете ги чекорите во видеото за да реализирате кампања за социјален маркетинг.

Related Posts

Scientists and experts for environmental protection have a very important role in presenting environmental challenges....
Want to drive societal change to conserve nature? If you are part of a civic...
Šta uključuje pristup informacijama o životnoj sredini, pravdi i učešću? Koje vrste javnih rasprava postoje?...