Environmental Communication

Kviz: Koliko ste upoznati sa ekološkim zakonodavstvom?

Koliko ste upoznati sa ekološkim zakonodavstvom?

Šta uključuje pristup informacijama o životnoj sredini, pravdi i učešću? Koje vrste javnih rasprava postoje? Koji kanali komunikacije se mogu koristiti? Ko može legalno da stoji na sudu prema Arhuskoj konvenciji? Testirajte svoje znanje!

1 / 13

Koji su ciljevi Konvencije o biološkoj raznovrsnosti?

(više ponuđenih odgovora, proverite da li su vaši izbori tačni)

2 / 13

Obaveze obuhvaćene Arhuskom konvencijom se odnose na

3 / 13

Pristup informacijama o životnoj sredini uključuje pravo na traženje informacija

4 / 13

Vlade i javna tela moraju širiti vitalne informacije o životnoj sredini

5 / 13

Učešće u donošenju odluka o pitanjima životne sredine uključuje

(više ponuđenih odgovora, proverite da li su vaši izbori tačni)

6 / 13

Pristup pravdi u vezi životne sredine treba da bude

7 / 13

Administrativne i pravne procedure

8 / 13

Koje aktivnosti koje štete životnoj sredini mogu biti osporene prema Arhuskoj konvenciji?

9 / 13

Ko može potražiti pravdu pred sudom prema članu 9.2 Arhuske konvencije?

10 / 13

Efikasno učešće se može postići različitim vrstama javnih rasprava

(više ponuđenih odgovora, proverite da li su vaši izbori tačni)

11 / 13

Koji javni komunikacioni kanali se mogu koristiti za podizanje svesti i obrazovanje ljudi o politikama životne sredine i kako da deluju u okviru njih?

12 / 13

Direktiva EU o zaštiti staništa

13 / 13

Koji su ciljevi Bernske konvencije o biološkoj raznovrsnosti?

(više ponuđenih odgovora, proverite da li su vaši izbori tačni)

Your score is

The average score is 32%

0%

This open educational resource (OER) is produced within the Online Programme in Environmental Communication and represents a course material for delivering the Programme’s content. It is open and free for use in other educational and training purposes. The programme is funded by the ERASMUS+ Programme of the European Commission through the National Agency for European Educational Programmes and Mobility of North Macedonia.

IKS LOGO BLACK ENG

The European Commission support for production of this open educational resource does not constitute an endorsement of the contents witch reflect the views only of the authors and the Commission can not be held responsible for any use witch may be made of the information contained therein.

Related Posts

Сакате да поттикнете општествени промени за зачувување на природниот......
What does access to environmental information, justice and participation include? What types of public hearings...
Дали природните ресурси се неограничени? Тие навистина се......