Environmental Communication

Како да го користите социјалниот маркетинг во заштитата на животната средина?

Дали природните ресурси се неограничени? Тие навистина се неопходни за сите производи што им служат на луѓето, но многу од нив не се обновливи. Па за да се поттикне некое однесување во заштитата на животната средина, сè повеќе се користи социјалниот маркетинг. Научете повеќе од видеото.

Related Posts

Scientists and experts for environmental protection have a very important role in presenting environmental challenges....
Communication of the experts in the environmental field is a big challenge that involves different skills and...
Want to drive societal change to conserve nature? If you are part of a civic...