Environmental Communication

Како да го користите социјалниот маркетинг во заштитата на животната средина?

Дали природните ресурси се неограничени? Тие навистина се неопходни за сите производи што им служат на луѓето, но многу од нив не се обновливи. Па за да се поттикне некое однесување во заштитата на животната средина, сè повеќе се користи социјалниот маркетинг. Научете повеќе од видеото.

Related Posts

Šta predstavljaju mini hidroelektrane? Da li planiranje i izgradnja mini hidroelektrana mora da se sprovodi...
Environmental communication, like any other form of communication, is based on choosing the right words...
Сакате да поттикнете општествени промени за зачувување на природниот......