Environmental Communication

Како да го користите социјалниот маркетинг во заштитата на животната средина?

Дали природните ресурси се неограничени? Тие навистина се неопходни за сите производи што им служат на луѓето, но многу од нив не се обновливи. Па за да се поттикне некое однесување во заштитата на животната средина, сè повеќе се користи социјалниот маркетинг. Научете повеќе од видеото.

Related Posts

ESG stands for environmental, social, and (corporate) governance - the 3 criteria to evaluate a...
Сакате да поттикнете општествени промени за зачувување на природниот......
What mini hydropower plants (MHP) stands for? Is planning and construction of MHP have to...